HET OPENLUCHTTHEATER

MIDDEN IN HET MOOIE DORP GORSSEL, OP DE HOEK VAN DE ESDOORNLAAN EN DE MOLENWEG

Midden in het mooie dorp Gorssel, op de hoek van de Esdoornlaan en de Molenweg bevindt zich het Openluchttheater Gorssel. Het is in mei 2013 heropend na een ingrijpende renovatie van een vervallen openluchttheater uit het midden van de vorige eeuw. Het park waarin het theater zich bevindt is openbaar toegankelijk. Via de drie verschillende ingangen kunt u er doorheen lopen, met anderen een praatje maken op een van de vele bankjes, picknicken.
Jaarlijks worden er ongeveer zes voorstellingen gehouden. Lokale en regionaal bekende koren, orkesten, muziekverenigingen, artiesten, bands, dansgroepen en toneelgezelschappen treden er op in een sfeervolle omgeving. Voor jong en oud. Er zijn zo’n 80 zitplaatsen bij het podium en 20 op bankjes in het theaterpark. Tijdens voorstellingen kunnen mensen hun eigen stoeltje meenemen of gewoon in het gras zitten of staan en zo is er in totaal wel plaats voor een kleine 500 toeschouwers.

DE GESCHIEDENIS

GORSSEL BESCHIKTE IN HET MIDDEN VAN DE VORIGE EEUW AL OVER EEN POPULAIR OPENLUCHTTHEATER

Gorssel beschikte in het midden van de vorige eeuw over een populair openluchttheater waar voorstellingen werden gegeven voor honderden toehoorders. Er waren maar liefst 500 zitplaatsen en die waren regelmatig allemaal bezet. Vanaf de jaren zestig is het podium in verval geraakt. In 1987 is het terrein ingericht als heemtuin. Vanaf ongeveer 1997 is er door de gemeente Gorssel (en later de gemeente Lochem) eigenlijk geen onderhoud meer gepleegd. De heemtuin en de resten van het theater raakten daardoor steeds meer in verval, verergerd door vandalisme in en rond het podium. De ruimte achter de podiummuur diende lange tijd als ‘honk’ voor hangjongeren.Door het uitblijven van onderhoud is de functie als heemtuin verloren gegaan: De tuin was verwilderd, naambordjes van bomen en struiken waren voor het merendeel kapot en er lag veel zwerfafval over het hele terrein.

RENOVATIE

DE VERENIGING DORPSRAAD GORSSEL HEEFT HET INITIATIEF GENOMEN VOOR HET HERSTEL VAN HET THEATER

De Vereniging Dorpsraad Gorssel heeft het initiatief genomen voor het herstel van het theater en het opknappen van het terrein. Aanvankelijk was er een grootschalig plan gemaakt, dat financieel niet haalbaar bleek. In overleg met de buurt is toen gewerkt aan een bescheidener herstelplan met als uitgangspunten: Het opknappen van het verwaarloosde terrein en geschikt maken van het theater voor kleinschalige voorstellingen. Dat plan is uiteindelijk in voorjaar 2013 gerealiseerd, met dank aan de financiers die het totale bedrag van 50 duizend euro hebben opgebracht: de provincie Gelderland, gemeente Lochem,Vereniging Dorpsraad Gorssel, Woningstichting De Groene Waarden (nu IJsseldal Wonen), Rabobank Graafschap-Noord (nu Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek).Het team dat op 2 augustus 2012 voor ‘Zomer in Gelderland’ een bedrag van € 1.000 heeft gewonnen van Omroep Gelderland met de uitvoering van een opdracht, heeft dat bedrag bestemd voor de renovatie van het theater.Ook de bedrijven die het werk hebben uitgevoerd, Aannemingsbedrijf Nijenhuis-Menkveld, Stichting Natuur Anders, Vrielink-Joppe en Montagebedrijf Anton Bruggeman, hebben daaraan financieel bijgedragen.Tijdens de feestelijke ingebruikname op 17 mei 2013 heeft de Dorpsraad Gorssel, als formeel opdrachtgever van de renovatie, het beheer van het openluchttheater overdragen aan de Stichting Openluchttheater Gorssel.

STICHTING OPENLUCHTTHEATER GORSSEL

DE STICHTING OPENLUCHTTHEATER GORSSEL IS BEHEERDER VAN HET THEATER EN HET PARK

De Stichting Openluchttheater Gorssel is beheerder van het theater en het park. Bestuursleden en vrijwilligers verzorgen de programmering van het theater, organiseren de voorstellingen en onderhouden het theater en het park. De Stichting heeft het terrein in canonvrije erfpacht gekregen van de gemeente Lochem. De leden van het bestuur en veel vrijwilligers hebben die taak pro deo op zich genomen, met de diepgewortelde gedachte dat inwoners van Gorssel en omstreken moeten kunnen blijven genieten van het brede culturele aanbod van onze streek op deze bijzondere plek.Tijdens de feestelijke ingebruikname op 17 mei 2013 heeft de Dorpsraad Gorssel, als formeel opdrachtgever van de renovatie, het beheer van het openluchttheater overdragen aan de Stichting Openluchttheater Gorssel.De renovatie van het theater is gefinancierd door:
Vereniging Dorpsraad Gorssel – Provincie Gelderland – Gemeente Lochem – Rabobank Graafschap Noord (coöperatiefonds) – IJsseldal Wonen – Het team van Zomer in Gelderland 2 augustus 2012.