Privacyverklaring

Stichting Openluchttheater Gorssel (hierna Stichting OLT) statutair gevestigd aan de Renbaan 9 te Epse,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Functionaris

De functionaris gegevensbescherming van Stichting OLT is te bereiken via  Info@openluchttheatergorssel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting OLT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten als artiest, sponsor, vriend  of gast en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voorletters, voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Bedrijfsnaam

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting OLT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het voeren van een administratie ten behoeve  van onze vrienden en sponsors
 • Het afhandelen van betalingen
 • Verzenden van  mailings
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting OLT neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting OLT bewaart uw persoonsgegevens  zolang u als vriend, sponsor of vrijwilliger verbonden bent aan onze stichting.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting OLT verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting OLT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@openluchttheatergorssel.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting OLT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@openluchttheatergorssel.nl

Fotografie

Stichting OLT maakt van haar openluchtvoorstelling regelmatig foto’s.  Daarbij is het            onvermijdelijk dat ook de bezoekers van het theater op deze foto’s herkenbaar in beeld komen. Stichting OLT behoudt zich het recht voor deze foto’s voor publicitaire doeleinden te gebruiken voor haar website en/of voor publicatie in de media. Door een van onze openluchtvoorstellingen te bezoeken geeft u Stichting OLT toestemming voor het gebruik van het fotomateriaal waarop u mogelijk herkenbaar in beeld bent gekomen. Wees er in elk geval op bedacht dat voorafgaand, tijdens en na de voorstelling foto’s van u genomen kunnen worden.