Op 29 juni was het dan zover het multifunctionele gebouw met een minder validen toilet, opslagruimte en een uitgifteloket was klaar. Sinds medio januari hebben meerdere vrijwilligers hard gewerkt om dit prachtige resultaat te verwezenlijken. Het gebouw is met een leuke act geopend door kernwethouder Bert Groot Wesseldijk. Aansluitend was er het concert van de Beatles Tributeband “One After 909”.

Opening gebouw

Voor de opening om 18.30 uur zijn de sponsors, vrienden van het theater en de omwonenden uitgenodigd. Vanwege de hitte was de opkomst matig en Bob Kempink, voorzitter van het  theater start de bijeenkomst iets later.

Hij gaat even terug in de tijd en geeft aan dat het theater nu voor het zesde seizoen functioneert en dat er sinds de renovatie nog weer veel is gedaan. De vijver gedicht, lantaarns geplaatst, trapleuning aangebracht en nog andere kleine zaken. Een grote wens was altijd nog een toiletgroep en een droge opslagruimte. Hiertoe is tijdens het lustrum van vorig jaar een extra sponsoractie opgezet waarmee voldoende financiën zijn verkregen. Wel zou het gebouwtje dan met vrijwilligers gebouwd moeten worden.  En dat is gelukt!

Ronald Wieggers, architect, heeft de bouwaanvraag verzorgd en de gemeente heeft gratis de bouwvergunning verleend en het riool aangesloten. Geheel met vrijwilligers zijn de bouwelementen samengesteld, de betonvloer gestort en het gebouw opgericht. Het resultaat mag er zijn, een prachtig gebouwtje mooi ingepast in het terrein. De installaties zijn door Anton Bruggeman gratis aangelegd, de Lions hebben nog een dag sleuven gegraven voor de sproei-installatie en het 2e podium bestraat en ook Bouwbedrijf Hoornstra heeft nog een financiële bijdrage geleverd.

Bob geeft hierna het woord aan Bert Groot Wesseldijk die zeer positief is over de inzet vanuit de gemeenschap.

Dan volgt de openingsact met jonge toneelspeelsters vanuit theatererf ‘t Walle. Het bouwteam en de wethouder krijgen een doos met een letter en moeten die in de juiste volgorde zetten; daarmee ontstaat het woord “OPENING”. Bert krijgt een gouden kistje aangereikt waar de sleutel van het gebouw in moest zitten maar…. niet dus. Alle vrijwilligers moeten dan hun doos open maken om de sleutel te zoeken. Ze vinden ballonnen en een fles wijn en Bert vindt dan de sleutel. Hij opent daarmee het gebouw en gelijktijdig opent het bouwteam de uitgifteluiken.  Met een groot applaus wordt het gebouw vervolgens in gebruik genomen.