Op zaterdag 4 mei herdacht Gorssel de mensen die in de oorlog zijn omgekomen, een indrukwekkende stille rondgang vertrok vanuit Gorssels dorpscentrum naar het kerkhof. Twee minuten stilte volgden, de Scouting en muziekvereniging ‘De Harmonie’ verzorgden de kransleggingen en de muziek. De Oranjevereniging stond voor de organisatie. Een goed moment om te beseffen wat er allemaal gebeurde en nog steeds gebeurt. Hierna was iedereen welkom in de Protestantse Kerk waar Nico van Riessen een verhaal vertelde over een Deventer Joodse schoolklas die ,op één na, zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. Nico van Riessen wist in een volle  kerk de mensen van de eerste tot de laatste minuut te boeien met een indrukwekkend verhaal ondersteund met muziek en foto’s.