Zoals bekend in het dorp zijn we bezig om in het Openluchttheater Gorssel een permanente toiletgroep met opslagruimte te realiseren. Ook willen we al langer de plek van de voormalige vijver bestraten om daarmee een tweede podium, dichter bij het publiek, te realiseren. Tenslotte staat onze prachtige beplanting er zieltogend bij vanwege te weinig water; een bron met sproei installatie kan dit probleem oplossen.

De Lions Deventer (met hand- en spandiensten) en Deventer-Zuid (financieel) hebben onze wensen gehoord en bedacht ons te helpen. Op zaterdag 13 april j.l. stonden de eerste Lions al om 08.30 uur in de kou klaar om aan de slag te gaan. Om 09.00 was de groep van circa 20 personen  compleet en kon de  bouwcoördinator van de club, Jan Kappers uit Gorssel, de taken  verdelen.

Het gebouw

Het gebouwtje was in ruwbouw gereed, echter aan de buitenzijde moesten nog de planken aangebracht worde. Dit heeft een ploegje van drie Lions opgepakt en aan het eind van de dag was de achterzijde en zijkant volledig dicht en keurig afgewerkt.

Tweede podium

De straatstenen waren gebracht en stonden in stapels in de berm van de Esdoornlaan; wel een flink eind van de podiumplek verwijderd. Geen probleem voor de Lions, handen uit de mouwen en de kruiwagens gepakt. Een groep van 4 leden heeft de staartstenen gelegd en twee Lions hebben constant stenen aangevoerd; klasse!!!

Eind van de dag was het tweede podium prachtig en mooi strak bestraat!

Sproei installatie

Daarvoor moesten lange sleuven gegraven worden met voldoende diepte. Een graafmachine is aangevoerd en na het nodige onderzoek naar het functioneren is ook dat prima gelukt . Mooie lange en voldoende diepe sleuven voor de slangen van de sproeiers die er ook gelijk ingelegd zijn. Met enkele simpele handelingen konden vervolgens de sproeikoppen aangesloten worden.

Al met al een zeer succesvolle dag die een mooie boost heeft gegeven aan de werkzaamheden voor het theater. We weten daarmee ook weer heel goed waar de Lions voor staan: “we serve”, een credo dat ze weer helemaal waar gemaakt hebben.

Lions bedankt!!!

Bob Kempink

Voorzitter OLT